Skip to main content
Algemeen

Eindonderzoek – check, check, dubbelcheck

By 27 August 2018January 6th, 2020No Comments

Daar sta je dan voor de laatste uitdaging naar je diploma. Je gaat een onderzoek uitvoeren, waarin je laat zien dat je in staat bent alle elementen die je geleerd hebt toe te passen. Je gaat nadenken over een onderwerp passend bij je opleiding. Dat kan binnen een bedrijf, omdat daar een probleem speelt, maar dat kan ook een ontwerp zijn dat aansluit bij een thema of onderwerp.

Zodra je een onderwerp hebt lees je daarover en zoek je passend literatuur. Je verkent het mogelijke probleem vanuit meerdere perspectieven en stelt een probleemstelling op die leidt naar een onderzoeksvraag. Stap 1 in je onderzoek is gezet met je onderzoekvoorstel. Zodra je voorstel akkoord is begint de echte invulling.

Plan van aanpak

Veel studenten lopen vast in het maken van een plan, maar een goed plan leidt naar een goed onderzoek. Een plan zorgt ervoor dat je nadenkt over alle stappen in je onderzoek. Waarom maak je keuzes? Hoe kun je ze methodologisch verantwoorden?

Een plan van aanpak is vaak lastig. Het helpt om de kaders en hoofdstukken vast neer te zetten, zodat je een overzicht hebt van je onderzoek. Een plan van aanpak heeft een vaste structuur die kan helpen bij je opzet.

Structuur plan van aanpak

In de studiehandleiding van je opleiding (SHL) staat waaraan je plan van aanpak moet voldoen.
De structuur ziet er (ongeveer) zo uit en door deze meteen neer te zetten heb je al een duidelijk kader waarin je gaat werken.

  • Titelpagina
  • Samenvatting
  • Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • Probleemverkenning
  • Theoretisch kader
  • Onderzoeksmethoden
  • Literatuurlijst
  • Planning
  • Bijlagen

De start is gemaakt!

Dit klinkt natuurlijk prima en het is werkt ook echt, maar de werkelijkheid kan een struikelblok zijn.

 

 

Neem bijvoorbeeld S. Zij studeert in Den Haag en heeft al haar vakken gehaald. In haar SHL staat hoe lang ze over haar onderzoek mag doen en als het binnen 2 jaar niet is afgerond moet zij opnieuw beginnen. Na een jaar blijkt dat haar plan van aanpak nog steeds niet is goedgekeurd. S werkt hard en de feedback die zij krijgt is zo algemeen dat het S niet lukt haar plan goed te krijgen. Het gevolg is dat S probeert docenten tevreden te stellen door steeds haar plan aan te passen. De structuur verdwijnt en het is niet meer duidelijk wat het echte onderwerp is. Waar ligt dat nu aan? Als zij bij afstudeercoachinghbo start en ik met haar mee lees blijkt dat de eerste stap: probleemverkenning niet voldoende is gebeurd. Daarna is een niet verdiepend verhaal ontstaan dat steeds is aangepast. In een probleemverkenning kijk je niet alleen naar de organisatie maar kijk je ook naar meso en macroniveau, zodat de probleemverkenning breed getrokken wordt.

Dit vraagt wel van S dat zij veel meer gaat lezen en terug gaat naar de start van haar plan. Omdat er een deadline staat levert dat druk op, maar uiteindelijk wordt het hele plan herschreven. Gezien de deadline check ik de APA, zodat de basisvoorwaarden in orde zijn.

Een probleemverkenning vraagt meerdere gesprekken, niet alleen met de opdrachtgever, maar ook met andere betrokkenen.

Monique van Daalen
Afstudeercoachinghbo

Leave a Reply